Auto veteráni

Hudson Dual Cowl Phaeton - 1929

Hudson Dual Cowl Phaeton - 1929

Hudson Dual Cowl Phaeton - 1929.

Další auto veteráni
Alva 1913 | Ford model T | Citroën 7A | Hudson Terraplane Pick-Up | Aero 1000 S | Hudson Great 8

Původní obyvatelé Severní Ameriky jsou Indiáni a Eskymáci.

Auto veteráni.