Auto veteráni

Hudson Super Six s letadlem Ford Trimotor v pozadí

Hudson Super Six s letadlem Ford Trimotor v pozadí

Automobil Hudson Super Six s letadlem Ford Trimotor v pozadí - 1929.

Další auto veteráni
Auto Union D | Ford model T | Citroën 7A | Hudson Terraplane Pick-Up | Aero 1000 S | Ford T Snowmobil

Indiánská dýmka míru byla používána při uzavírání mírových smluv dýmka jako výraz stvrzení ujednání.
Tyto stránky používají cookies, jak jsou využívána vaše data.